FAQ

Der er en fejl i applikationsfilen som kun viser sig sjældent.
Download og installer ny applikationsfil ChemiCare4, revision 10. Kontroller i ChemiCare på siden “Om ChemiCare” at det er revision 10 du har.

Hvis problemet generer, download nyeste applikationsfil.

Hent den her: Links & Downloads

Hvis problemet generer, download nyeste applikationsfil.

Hent den her: Links & Downloads

Download nyeste applikationsfil, med kortfattet vejledning og installationssystem til ChemiCare4.

Hent den her: Links & Downloads

Download nyeste applikationsfil, med kortfattet vejledning og installationssystem til ChemiCare4.

Hent den her: Links & Downloads

Vores Access platform er blevet for usikker at arbejde videre med.
ChemiCare understøttes af Windows XP, og delvist af forskellige modes og varianter der mere eller mindre viatuelt kører under Windows 7/8.
Windows 7/8 fås i dag i 32- og 64 bit versioner. De to varianter er svære at se forskel på. I dag sælges stort set kun 64-bit versioner, og en ny 64-bit maskine er ikke nem at få til at køre ChemiCare.
Vore brugere har flere forskellige varianter af Windows operativsystemet installeret, ChemiCare reagerer i disse miljøer forskelligt og når der ønskes support er det vanskeligt for os at vide hvilken variant af XP der arbejdes med. Resultatet er mangelfuld support og sure brugere.

Selv om Microsoft indtil ultimo 2014 supporterer XP har vi besluttet at lade den gamle ChemiCare ligge, for at samle kræfterne om en ny der vil blive skrevet i Access 2010 der kan køre under Windows 7/8. Der er helt sikkert nogle der vil være utilfredse, men den løsning vi har valgt er den eneste holdbare.
Lige nu har vi ikke overblik over hvornår en beta version kan sendes på gaden. Der vil være nyt på siden efterhånden som processen skrider frem, første gang efter påske.
Arbejdet med at levere og revidere den eksisterende ChemiCare 3.2 har vi således stoppet. Al anden support vil forblive som hidtil.

Download nyeste sys fil til ChemiCare2 version 3.2, revision 32 og eksporter til en ny eksportfil.

Download nyeste applikationsfil til ChemiCare2 version 3.2, revision 32. Rutinen er optimeret.

Download quickguide om installation og opgradering: Installation og opgradering

Download ny applikationsfil til ChemiCare2 version 3.2, revision 31. Mindst restriktive signalord er fjernet.

Download ny applikationsfil til ChemiCare2 version 3.2 revision 31

Når der er faldet ro over version 3.2 har vi planer om at lave en version der kan køre i et rent Win 7 miljø. Der kan ikke siges noget om hvornår den er færdig.

Version 3.2 kan håndtere de nye regler.

Siden version 3.1 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Siden version 3.1 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Siden version 3.1 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Siden version 3.1 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Sæt CD’en tilbage i CD-ROM drevet og fortsæt. Der er tale om en pakkefejl, og den forsvinder af sig selv.

Siden version 3.0 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Siden version 3.0 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Siden version 3.0 udkom, er applikationsfilen blevet revideret. Hvis problemet generer – download ny applikationsfil.

Installation: Luk ChemiCare2. Erstat eksisterende fil af samme navn med den downloadede.

Myndighederne har ændret feltets format fra 6 til 8 cifre. Ændringen er indført i ChemiCare2 version 3.0 og fremefter.

Kontroller først at alle unødvendige programmer er lukkede under konvertering/opgradering. Det kan tænkes at der er en fejl i et stof den gamle datamængde. Fejlen kan være opstået ved at ChemiCare2 på et tidspunkt er blevet lukket ned ved en strømafbrydelse eller et andet svigt. Den nye førstehjælpsrutine der følger med ChemiCare2 version 2.2.3. løser sandsynligvis problemet. Alternativt download rutinen jvf spg. 9.

I version 3.0 er applikationsfilen blevet revideret.

Undgå at importere/eksportere direkte til eller fra et diskettedrev. Import-/Eksportrutinen kan fejle hvis drevet er det mindste ustabilt. Kopier en eventuel importfil ind på den harddisk på hvilken ChemiCare2 er installeret, og importer den derfra. Eksporter ligeledes først til harddisken.

Netværk: Kontroller at du har fuld skrive- og læseadgang til bibliotekerne (det kan ikke siges for tit).

Den nyeste licensdiskette er nødvendig – den med skolens navn og ChemiCare2 logo på. Bemærk at der kom ny licensdiskette med version 2.0 og version 2.2. Rekvirer dernæst CD’en til ChemiCare2 version 2.2.1 (anbefales), og læg resten væk – undtagen datasættene fra BST.

Den kortfattede brugervejledning ligger på CD’en (worddokument).

Det erkendes hermed at brugerfladen ikke er specielt brugervenlig. Åben guide for mere detaljerede anvisninger.

ben guide for mere detaljerede anvisninger. Guide1

Load More

Fandt du ikke svar? - Send spørgsmål her