Generelt – Ved installation af ChemiCare: Efter endt installation af ChemiCare dukker der en fejlmeddelelse op der fortæller at der ikke længere er adgang til drev D.

Sæt CD’en tilbage i CD-ROM drevet og fortsæt. Der er tale om en pakkefejl, og den forsvinder af sig selv.