ver. 2.1.2.2.2 – Til en af etiketterne ønsker jeg selv at lave en ny strukturformelformel. Jeg kan bare ikke få programmet til at virke !

Det erkendes hermed at brugerfladen ikke er specielt brugervenlig. Åben guide for mere detaljerede anvisninger.

ben guide for mere detaljerede anvisninger. Guide1