Ver. 2.2 – Enkelte stoffer, f.eks. sølvnitrat, kan ikke kopieres til en opløsning. Jeg får en fejlmeddelelse, og rutinen fuldføføres ikke.

I version 3.0 er applikationsfilen blevet revideret.