Ver. 2.2.X – eg har installeret version 2.2.1, og er ved at opgradere en ældre version af programmet. Konverteringsrutinen går i stå, og i mere end 10 min er der intet sket.

Kontroller først at alle unødvendige programmer er lukkede under konvertering/opgradering. Det kan tænkes at der er en fejl i et stof den gamle datamængde. Fejlen kan være opstået ved at ChemiCare2 på et tidspunkt er blevet lukket ned ved en strømafbrydelse eller et andet svigt. Den nye førstehjælpsrutine der følger med ChemiCare2 version 2.2.3. løser sandsynligvis problemet. Alternativt download rutinen jvf spg. 9.