Ver. 3.2 – Vedrørende andre fejlmeddelelser der optræder ved import og etiketudskrivning.

Vores Access platform er blevet for usikker at arbejde videre med.
ChemiCare understøttes af Windows XP, og delvist af forskellige modes og varianter der mere eller mindre viatuelt kører under Windows 7/8.
Windows 7/8 fås i dag i 32- og 64 bit versioner. De to varianter er svære at se forskel på. I dag sælges stort set kun 64-bit versioner, og en ny 64-bit maskine er ikke nem at få til at køre ChemiCare.
Vore brugere har flere forskellige varianter af Windows operativsystemet installeret, ChemiCare reagerer i disse miljøer forskelligt og når der ønskes support er det vanskeligt for os at vide hvilken variant af XP der arbejdes med. Resultatet er mangelfuld support og sure brugere.

Selv om Microsoft indtil ultimo 2014 supporterer XP har vi besluttet at lade den gamle ChemiCare ligge, for at samle kræfterne om en ny der vil blive skrevet i Access 2010 der kan køre under Windows 7/8. Der er helt sikkert nogle der vil være utilfredse, men den løsning vi har valgt er den eneste holdbare.
Lige nu har vi ikke overblik over hvornår en beta version kan sendes på gaden. Der vil være nyt på siden efterhånden som processen skrider frem, første gang efter påske.
Arbejdet med at levere og revidere den eksisterende ChemiCare 3.2 har vi således stoppet. Al anden support vil forblive som hidtil.