Versioner

Nyheder i version 4.0

 • De nye operativsystemer løber fra ChemiCare version 3.2, og det giver mange problemer. Med version 4.0 bliver ChemiCare fuldt kompatibel med: Windows 7/8/10, 32/64; Win Server 2003; Win Server 2008 R2; Win Server 2008 Service Pack 2; Win Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3.
 • Version 4.0 forventes at være klar til salg primo April 2014

 

Nyheder i version 3.2

 • ChemiCare2 version 3.2 kan nu håndtere de nye mærkningsregler, således at man for et eller flere stoffer af gangen gradvist kan opgradere sin kemidatabase med CLP-piktogrammer, H-, og P-sætninger.
 • ChemiCare indeholder nu et layout der klart signalerer 16-punkts brugsanvisning.

 

Ændringer i version 3.1.1

 • Fejl ved 100 ml etiketten er rettet.
 • Overflødige paranteser er fjernet fra arbejdspladsbrugsanvisningen.

 

Nyheder i version 3.1

 • En lille søgemaskine, der med viden om et brudstykke af et stofnavn, kan søge i en .exp fil og finde et efterlyst stof.
 • Et søgefilter, der med fragmenter af et stofnavn, kan udelukke alle irrelevante stoffer. Rutinen gør det let at finde et givet stof i ChemiCare2.
 • Krav og praktiske forhold gør, at der i tabellen indholdsstoffer (2A) vil blive tilføjet et felt til angivelse af koncentration.
 • Kemiske og fysiske egenskaber (2A) ændres til 4 forslagsfelter og fire værdifelter.
 • Feltet EAK koder er opdateret i henhold til nye regler.
 • Standardsætninger og R/S sætningerne er blevet opdateret.
 • Ascii formatet er tilføjet som generelt eksportformat. Velegnet hvis man eksempelvis vil exportere til et regneark.
 • – Andre mindre ændringer.

 

Nyheder i version 3.0

 • Nyt netværksinstallationsprogram, der tillader at kun delte data ligger på serveren. ChemiCare2 belaster nu skolens netværk mindre, og er derfor blevet hurtigere.
 • Lyn-etiketterne har nu også fået skriftstørrelsesvalg.
 • Indførelse af lang etiket til 100 ml flasker.
 • Arbejdspladsbrugsanvisningerne udskrives nu alfabetisk efter lokale og stof.
 • Indførelse af ny “førstehjælpsrutine”, der også reparerer stoffer med tabte kæder og udskriver en komplet status over databasens sundhedstilstand.
 • Som supplement til al anden vejledning er der nu blevet skrevet en helpfil til ChemiCare2. Virker overalt ved tryk på “F1”.
 • Lister der før kun kunne skrives ud til skærm og printer, kan nu også skrives ud til et .rtf dokument der kan genbruges i et andet tekstbehandlingsprogram eller regneark.
 • ChemiCare2 kan nu sættes op til til selv at låse af for utilsigtet redigering.

 

Nyt i version 2.2.2

 • Hvis man importerede en .exp fil genereret i ChemiCare2 ver. 2.2.x, medtog importrutinen i ver. 2.2.1 kun 6 af cifrene i feltet EAK kode. Version 2.2.2 medtager alle 8 cifre.

 

Nyt i version 2.2.1

 • Kopieringsrutinen der kan kopiere et stof til en opløsning kunne under særlige forhold fejle. Fejlen er rettet.

 

Nyt i version 2.2

 • Det er blevet muligt at anvende alternativ fondstørrelse på etiketterne.
 • Den første etiket kan nu udskrives på en position nede midt i arket.
 • Hurtigere valg ved udskrivning af etiketter. Et stof der er i fokus i Skolens Kemikaliesamling er nu starks i focus i når udskriftavinduet åbnes.
 • Der er indført en ny rutine der kan frembringe en LYN-etiket til et stof der ikke findes i basen.
 • Der er indført grafisk printer setup, der sikrer optimalt overblik, når printeren skal indstilles til at ramme rigtigt på etiketten.
 • Etikettens layout er ændret lidt. Der er således blevet plads til flere R/S sætninger.
 • Der er indført en lille alternativ etiket til 100 ml flasker.
 • KIROS bliver ajourført til KIROS 99.
 • R/S tekstlinierne på arbejdspladsbrugsanvisningen joines nu ligesom på etiketten, for at skabe mere plads.
 • Programmet tillader nu mere end 2×6 R/S sætninger.
 • Der er tilføjet en ny rapport der giver overblik over stoffer, lokaler og lagre.
 • Der er tilføjet en søgerutine der også finder synonymer.

 

Nyt i version 2.1.1.

 • En generende periodisk fejl er fjernet. Den har generet nogle brugere når de ville udskrive etiketter til et ud af flere lagre.
 • Applikationsfilen kan frit downloades fra denne hjemmeside (se under Support)

 

Nyt i version 2.1

 • Under import kontrollerer version 2.1 om der i basen i forvejen findes et stof af samme navn. I sådanne situationer gives nu valgmulighed (behold det eksisterende/overskriv med det nye).
 • Under import autohægtes alle formler der har navn som stoffet. Ca. 3/4 af alle etiketter har således, straks efter import af datasættet, strukturformel eller molekyletegning.
 • ChemiCare2 ver. 2.1 leveres på CD-rom.
 • Etiketudskriftsrutinen er ændret, så det er muligt at gemme særlige printerindstillinger.
 • Med udgangspunkt i brugernes tilbagemeldinger, er der endvidere foretaget en række større og mindre forbedringer.